Khô Trâu Buffalo Jerky vị Ớt Hiểm (Hộp 100gr)

120,000